Skip to content

Termíny třídních schůzek

Plán třídních schůzek a hovorových hodin / termíny budou upřesněny

  • 10. září 2019 16:00 hod  –  společná třídní schůzka
  • listopad 2019
  • březen 2020
  • květen 2020

Po domluvě mají zákonní zástupci možnost konzultovat prospěch a chování svých dětí s vyučujícími kdykoli mimo vyučování.