Základní škola a Mateřská škola Ženklava

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Vidličková

Vyučující: 

I. tř. (1. ročník):

Mgr. Anna Mitášová

II. tř. (2.+ 5. ročník):

Mgr. Radka Gottsteinová

III. tř. (3. + 4. ročník):

Mgr. Šárka Goldová

Asistent pedagoga: 

Mgr. Renáta Matulová, Lenka Dvorská

Vychovatelka ŠD:

Jana Kuhnová

Výchovný poradce:  

Mgr. Hana Vidličková

Preventista soc. patol.  jevů:

Mgr. Šárka Goldová

Předseda školské rady: 

Mgr. Šárka Goldová

Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Po celou dobu vyučování je školní budova uzamčena. Žádáme rodiče, aby školu navštěvovali před vyučováním nebo po jeho skončení tak, aby nenarušovali výuku (viz Školní řád). 

Zvonění:

1. hodina 

 8:00 – 8:45  hod.

2. hodina

8:55 – 9:40  hod.

3. hodina 

10:00 –  10:45 hod.

4. hodina  

10:55  –  11:40 hod.

5. hodina   

11:50  –  12:35 hod. 

6. hodina  

12:45  –  13:30 hod.

Absence: 

Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče nejpozději do 72 hodin. Delší předem známou přítomnost je nutno domluvit s třídní učitelkou a se ředitelkou školy (viz Školní řád). Nezapomeňte v jídelně odhlásit obědy. Telefon do školní jídelny: 556 808 998.

Oběd první den nepřítomnosti je vydáván po skončení vyučování.