News

Výlet do Prahy 2019

Páťáci jako tradičně navštívili Prahu. Podívejte se, jak se jim tam dařilo… Děkujeme za příspěvek 500 Kč, který na dvoudenní návštěvu Prahy poskytl každému páťákovi Spolek rodičů.

Ukliďme Ženklavu

Ukliďme Ženklavu!
Podívejte se, jak jsme letos uklízeli naši obec. Děti se úkolu zhostily s vervou, posbíraly a následně do kontejnerů utřídily několik pytlů drobného i většího odpadu, papír, plast, sklo. Největší nepořádek z lesa u nádraží děti dotáhly k cestě a bude zlikvidován pracovníky obce. Děti se ptají, jak je možné, že v tomto lese za Ženklavou najdou podobný odpad každoročně…my nevíme…. Rozumí tomu někdo?
Třeba příští rok budeme konečně mile překvapeni a pneumatiky a kusy plechu již nenajdeme:-).

Myslivec v MŠ

V rámci týdenního plánu „Krmíme zvířátka v zimním lese“ nás navštívil tatínek myslivec. Děti se při zajímavé besedě dozvěděly spoustu zajímavostí o lesní zvěři a péči o ni. Prohlédly si trofeje, vábničku, zatroubily na lesní rohy, pohladily si kožešinu z jezevce a dokonce se mohly podívat přes hledí pušky. Panu Vavřínovi velmi děkujeme.

Maškarní ples 2019

V sobotu 9. února 2019 pořádala naše škola spolu se Spolkem rodičů tradiční maškarní ples.
Chtěla bych všem, kdo se na přípravě a organizaci této náročné akce podílel, co nejsrdečněji za tuto práci poděkovat.


Rovněž děkuji sponzorům a rodičům, kteří přispěli do bohaté tomboly. Děti se na plese dobře pobavily, a to je pro nás nejdůležitější.


Těšíme se na další spolupráci.
Hana Vidličková

Videozáznam: https://www.tvmikroregiony.eu/zenklava-zenklavjan-02-2019