Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Návštěva dětí ŠD v Pizzerii Luciana

Návštěva dětí ŠD v Pizzerii Luciana v naší obci – projekt v rámci Šablon II

Dne 27. 2. 2020 jsme s dětmi ze školní družiny byli pozváni na exkurzi do pizzerie Luciana, kde nám majitel pan Lukáš Socha předvedl postup při výrobě pizzy. Děti se naučily připravit těsto, ze kterého se pizza vyrábí, vyzkoušely stroj na vyvalování kulaté pizzy.  Samy si vyrobily pizzu, následně si ji upekly a samozřejmě i snědly J.

Tímto děkujeme panu Sochovi za zpřístupnění jeho provozovny, podrobný výklad dětem i za pohoštění. Těšíme se na další spolupráci.

FOTOGALERIE

Beseda s myslivcem

Dnes jsme měli ve školní družině zajímavou akci. Přišel za námi pan Michal Raška, který nás vzal do lesa ke krmelci. Cestou nám povídal spoustu zajímavostí o lese a životě v něm. Ukázal nám různá paroží, pozorovali jsme stopy zvěře. Nakonec jsme pro srnky a zajíce připravili u krmelce hostinu 😀. Ještě jednou panu Raškovi děkujeme a těšíme se na další akci s našimi myslivci.

FOTOGALERIE

Soutěž v ŠD

Dnes jsme měli v družině zajímavý den. Žákyně 5. ročníku naší školy Nikola Hejtmančíková si pro všechny připravila povídání o zvěři žijící v lese. Donesla si na ukázku parůžky a různé trofeje, které jsme si mohli prohlédnout. Nakonec měla připravené otázky formou soutěže i s odměnami. Děkujeme!

FOTOGALERIE

Těšíme se do školy

Včera naši školu navštívili předškoláčci se svými rodiči. Přišli na první setkání v rámci projektu Těšíme se do školy, který jsme pro ně nachystali. Cílem je připravit budoucí školáčky tak, aby se při zápisu do 1. ročníku cítili dobře a byli ve známém prostředí. Děti se seznámily s paní učitelkou, prohlédly si 1. třídu, poznaly školní lavici a zkusily, jaké to po prázdninách bude. I přes velkou nemocnost ve školce se akce zúčastnilo 6 dětí. Věříme, že na další setkání v březnu přijdou i ostatní. Paní učitelka dětem slíbila ukázat celou školu a zase pro ně určitě připraví spoustu dalších zábavných činností. Již teď se na všechny těšíme.

FOTOGALERIE

Matematická soutěž Kopřivnice 2019


Ve středu 11. prosince se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili matematické soutěže v Kopřivnici. Své síly a znalosti poměřili s 10 dalšími školami z celého kopřivnického okrsku.  Žáci plnili 6 různých úloh, na které měli časový limit. Zadání byla různá – tangramy, hlavolamy se zápalkami, „koupit“ sestavu pro youtubera……

Na závěr byla připravena společná hra pro všechny soutěžící včetně učitelů.

Naši žáci ve složení Nikol Hejtmančíková, Tomáš Bartoň, Petr Glogar a Jan Frant skončili v této silné konkurenci na nádherném druhém místě. Gratulujeme!

FOTOGALERIEOd ovečky ke svetru

Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali v rámci EVVO krásnou akci sdružení Hájenka s názvem Od ovečky ke svetru. Dozvěděli se všechno o ovečkách a sami si zkusili výrobu vlákna z ovčí vlny. Na závěr si z ovčí vlny všichni vyrobili svou ovečku, kterou si odnesli domů.

FOTOGALERIE