Sportovní den 13.9.2018

Dne 13. 9. 2018 se uskutečnil pro naše žáky sportovní den. Nejprve se žáci pořádně procvičili, jelikož na ně na úvod čekaly 2 běžecké disciplíny (sprint na 60m a běh na 500m). Děti vše zvládly na jedničku. Poté se všichni nasvačili a následovalo rozdělení do čtyř skupin. Žáci postupně plnili různá stanoviště: poznávání stromů, skládání obrázků hub, zdravovědu a stavění domečků z přírodnin. Po úspěšném zvládnutí všech úkolů na všechny čekala zasloužena sladká odměna.