Návštěva obecní knihovny ŠD

Školní družina v rámci podpory čtenářské gramotnosti navštívila obecní knihovnu.