Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Základní škola

Zápis do 1. ročníku ZŠ Ženklava

Zápis do 1. ročníku – 6. a 7. dubna 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 v naší škole bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Řízení ohledně zápisu bude probíhat elektronicky. Žádost o přijetí ke stažení zde­­­­­­­­­­­­­­, po vyplnění ji zašlete elektronicky prostřednictvím datové schránky 2phmjea nebo emailu zs.zenklava@seznam.cz, a to ve dnech 6. – 7. dubna 2020. Rozhodnutí obdržíte rovněž elektronicky.

Zápis tedy proběhne elektronicky ve dnech 6. a 7. dubna 2020.

V případě, že požadujete odklad školní docházky, je postup stejný, jen využijte Žádost o odklad – ke stažení zde. Po vyplnění ji zašlete rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky 2phmjea nebo emailu zs.zenklava@seznam.cz, a to ve dnech 6. – 7. dubna 2020. Doložte potvrzením lékaře a školního poradenského zařízení – PPP, SPC. V případě, že zatím potřebná vyjádření nemáte, sdělte to prosím v textu emailu, správní řízení bude přerušeno, po dodání požadovaného znovu obnoveno a obdržíte opět elektronicky Rozhodnutí o odkladu.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace. Až pomine, sejdeme se i s dětmi osobně na prohlídku školy a druhou část akce Těšíme se do školy.

Těšíme se na budoucí prvňáčky.

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ nemůže Váš předškolák navštěvovat školku. Nabízíme Vám proto jako přípravu do školy pár námětů, jak můžete pomoci svým dětem k tomu, aby v 1. třídě byly co nejúspěšnější.

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Někteří z vás se zúčastnili akce Těšíme se do školy, kterou pro předškoláky a jejich rodiče připravila naše Základní škola. Další část této akce byla plánována na březen. Bohužel se již v souvislosti s mimořádným opatřením MZ nemohla uskutečnit, nicméně ji připravíme pro předškoláky a jejich rodiče v době, kdy to bude možné.

Dále prosím sledujte změnu termínu zápisu – po doporučení posouváme termín a zápisy proběhnou elektronicky.

Určitě společně všechno zvládneme.                             

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Informace pro rodiče – ošetřovné.

I nadále můžete žádat o ošetřovné na adrese zs.zenklava@seznam.cz.  Pro urychlení sdělte prosím jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Na ošetřovné můžete nastoupit kdykoli po dobu uzavření školního zařízení, podle Vašich potřeb. Ošetřovné lze nárokovat u dítěte do 13 let věku po celou dobu uzavření školy. V případě, že již rodiče o čerpání žádali, novou žádost podávat nemusí. Více informací na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/.