Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mateřská škola

Myslivec v MŠ

V rámci týdenního plánu „Krmíme zvířátka v zimním lese“ nás navštívil tatínek myslivec. Děti se při zajímavé besedě dozvěděly spoustu zajímavostí o lesní zvěři a péči o ni. Prohlédly si trofeje, vábničku, zatroubily na lesní rohy, pohladily si kožešinu z jezevce a dokonce se mohly podívat přes hledí pušky. Panu Vavřínovi velmi děkujeme.

Maškarní ples 2019

V sobotu 9. února 2019 pořádala naše škola spolu se Spolkem rodičů tradiční maškarní ples.
Chtěla bych všem, kdo se na přípravě a organizaci této náročné akce podílel, co nejsrdečněji za tuto práci poděkovat.


Rovněž děkuji sponzorům a rodičům, kteří přispěli do bohaté tomboly. Děti se na plese dobře pobavily, a to je pro nás nejdůležitější.


Těšíme se na další spolupráci.
Hana Vidličková

Videozáznam: https://www.tvmikroregiony.eu/zenklava-zenklavjan-02-2019